Wdech i wydech wciąż na nowo mnie stwarzają…

W przerwach między wyzwaniami życia

Rozluźniaj….
Rozmiękczaj….
Pozwalaj….*

wdech i wydech wciąż na nowo nas stwarzają

O D D Y C H A M

* słowa od Michała Godlewskiego, trenera oddechu